Paola – Roma Appio latino

1- Zure etxe inguruko soinu ezatsegin bat eta atsegin bat aipatu.
2- Zein da, zure ustez,  zure ingurua bereizten duen soinu edo zarata?
3- Deskriba ezazu zure eguneroko bizitzan gehien gogaitzen zaituen entzumen egoera
4- Zure ustez zein da Lazioko edota zu bizi zaren inguruko gunerik ixilena?
5- Zuk nola entzuten duzu? – Ze organurekin? Belarriekin soilik?
6- Bururatzen al zaizkizu entzuten dituzun soinuak baina kasurik egiten ez diezunak?
7- Entzuteari buruzko kontakizun berezi bat kontatuko didazu?
8- Atsegingo litzaizuke, edota inoiz horixe pentsatu al duzu, ahots ezberdina izatea? Zurea baina ezberdina?
9- Uste duzu zure ahotsak zure itxurarekin bat egiten duela?
10- Gune zaratatsu batean, zu entzun arazteko zer egiten duzu: ahotsa indartu ala ixilik geratu?
11- Inoiz entzun duzu “Akustika Ekologia”  ala “Entzumenaren Etika” gaiei buruz?
12- Zein da momentu honetan sentitzen duzun lehenengo soinua (nire ahotsaz aparte)?

Zoom H4 grabagailuarekin egina.

Author: Perconto
Date: 20/07/2014